Серік Алпысбайұлы - 2016-2019 жылдары Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім дамыту бағдарламасын жүзеге асыру бойынша Кулатаев С.А. мамандардың даярлау сапасын жақсарту мен педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру бойынша жұмыс істеуде.  

Кулатаев С.А. үйренушілердің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру мақсатымен ақпараттық-коммуникативтік технологияларды белсенді қолдануда. Ол «Автомобильдік көлігін пайдалану және техникалық қызмет көрсету» бойынша студенттердің білімдерін жетілдіру үшін  «    » білімдік сайтын құрды.   Бұл кәсіби даярлаудың бағалау деңгейін 10% арттыруға  мүмкіндік берді. Дипломдық жобалар қорғаудың орташа ұпайы 4,7 ұпай құрды. 2017 жылы облыстық деңгейде  педагогикалық тәжірибе тақырыбы: «Кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруда ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану»  тәжірибесі жинақталды. 

НАО «Холдинг «Кәсіпқор» штаттан тыс тренері болып табылады. 2016-2017

жылдары Солтүстік Қазақстан облысы Тжәне КБ жүйесі бойынша педагогикалық жұмысшылар үшін біліктілігін арттыру бойынша курстар өткізді, онда 45 инженерлі-педагогикалық жұмысшы біліктілігін арттырды. Ғылыми-зерттеу жұмыспен айналысуда.  «Приспособление для промывки силовой гидросистемы автомобиля» және «Способ работы двигателя внутреннего сгорания и двигатель внутреннего сгорания» әзірмемелеріне  авторлық куәліктері бар. «Мәңгілік ел жастары – индустрияға «Серпін -2050»  мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруда арнайы пәндер оқытушысы және топ кураторы ретінде  қатысты.